dinsdag 7 maart 2017

Něžni platy a berně

něžni platy a berně, vedl evidenci a prováděl výplatu peněz, důchodové zabezpečení, zákonem upravené zajištěni pracovníků ve stáří nebo při nezpůsobilosti k práci a jejich pozůstalých. Pro některé skupiny pracovníků nebo osob činných nikoU na zákl. prac. poměru platí zvi. předpisy, např. pro učně, studenty, umělce a věd. pracovníky, vojáky z povolání, účastníky odboje. Členové JZD mají d. z. družstevních rolníků. Dávky d. z. jsou různé druhy důchodů, a to důchod starobní, invalidní a částečný invalidní, vdovský, sirotčí, manželky, osobní, dále výchovné k důchodu, zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten