dinsdag 7 maart 2017

Dikce

dikce [dy-, lat.], způsob řeči (pečlivá, nedbalá d.); osobité vyjadřování, sloh (básnická, žurnalistická d.). dikdik [dy-dy-], Madoqua — rod pře-žvýkavých sudokopytníků z čeledi tu-rovitých. Jsou to drobné antilopy. Je známo 5 druhů. Žijí v Africe.

Ballet du XXe Siěcle

Ballet du XXe Siěcle [-le dy ventjem sjekl], Balet 20.st. — taneční soubor s mez. obsazením se sídlem v Bruselu; zal. 1960. Proslul zvi. ztvárněním Beethovenovy IX. symfonie.

Něžni platy a berně

něžni platy a berně, vedl evidenci a prováděl výplatu peněz, důchodové zabezpečení, zákonem upravené zajištěni pracovníků ve stáří nebo při nezpůsobilosti k práci a jejich pozůstalých. Pro některé skupiny pracovníků nebo osob činných nikoU na zákl. prac. poměru platí zvi. předpisy, např. pro učně, studenty, umělce a věd. pracovníky, vojáky z povolání, účastníky odboje. Členové JZD mají d. z. družstevních rolníků. Dávky d. z. jsou různé druhy důchodů, a to důchod starobní, invalidní a částečný invalidní, vdovský, sirotčí, manželky, osobní, dále výchovné k důchodu, zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost.

Ačoli

Ačoli, Šulové, Gangové — nilotský kmen v sz. Ugandě; asi 150 000 osob.

B. obilná

b. obilná, Cephus pygmaeus. V ČSSR asi 14 druhů.

Brownuv pohyb

Brownuv pohyb [braun-], nepraviielný pohyb mikroskopických částic v plynném nebo kapalném prostředí, vyvolaný tepelným pohybem jeho molek.; teor. vysvětlen Einsteinem.